ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ท่องเที่ยว
dot
bulletประวัติสถานที่สำคัญเมืองหนองคาย
bulletไปเที่ยวลาว
bulletสะบายดี หลวงพระบาง
bulletโพนพิสัยมีอะไร
bulletไปไหว้หลวงพ่อโต
bulletมนต์เสน่ห์หัวหิน
bulletความเจริญของไต้หวัน
bulletท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สะแกราช
bulletเที่ยวชายทะเลบางแสน
bulletกางเต้นท์ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
bulletเที่ยวปักกิ่ง
bulletอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นจัง
bulletหนาวนี้ไปเที่ยวปาย
bulletเที่ยวสะหวันนะเขต
dot
Newsletter

dot
dot
ข้อมูลท่องเที่ยว
dot
bulletจังหวัดหนองคาย
bulletสำนักงานจังหวัดหนองคาย
bulletสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย
bulletการรถไฟแห่งประเทศไทย
bulletการเดินทางโดยสารรถประจำทาง
bulletการเดินทางโดยสารเครื่องบิน
dot
ไปต่างประเทศ
dot
bulletสถานทูตจีน
bulletสถานทูตญี่ปุ่น
bulletสถานทูตอเมริกา
bulletสถานทูตอิตาลี
bulletสถานทูตฝรั่งเศส
bulletสถานทูตเยอรมัน
bulletสถานทูตลาว
bulletสถานทูตออสเตรเลีย
bulletสถานทูตแคนาดา
bulletกระทรวงต่างประเทศ
bulletสถานทูตเนเธอร์แลนด์
วันสำคัญและประเพณี article

            พระราชดำรัสของในหลวงของเรา

     

วันสำคัญต่างๆในรอบปี 2558

เดือน มกราคม   2558

วันปีใหม่ วันพฤหัสบดี ที่  1 มกราคม 2558 ขึ้น12ค่ำ เดือนยี่ (เดือน2)ปีมะเมีย

 

   ปี หมายถึง เวลา ชั่วโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งราว 365 วัน : เวลา 12 เดือนตามสุริยคติ

   ในอดีต วันขึ้นปีใหม่ของไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงมาแล้ว 4 ครั้งคือ

• ครั้งแรกถือเอาวันแรม 1 ค่ำ เดือนอ้าย เป็นวันขึ้นปีใหม่ซึ่ง ตรงกับเดือนมกราคม
•ครั้งที่ 2 กำหนดให้วันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ตามคติพราหมณ์ ซึ่งตรงกับเดือนเมษายน

การกำหนดวันขึ้นปีใหม่ใน 2 ครั้งนี้

ถือเอาทางจันทรคติเป็นหลัก ต่อมาได้ถือเอาทางสุริยคติแทน โดยกำหนดให้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ.2432 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะตามชนบทยังคงยึดถือเอาวันสงกรานต์เป็น วันขึ้นปีใหม่อยู่

ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย

ทางราชการเห็นว่าวันขึ้นปีใหม่วันที่ 1 เมษายน ไม่สู้จะมีการรื่นเริงอะไรมากนัก สมควรที่จะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ จึงได้ประกาศ

ให้มีงานรื่นเริงวันขึ้นปีใหม่ในวันที่ 1 เมษายน 2477 ขึ้นใน กรุงเทพฯเป็นครั้งแรก

การจัดงานวันขึ้นปีใหม่ที่ได้เริ่มเมื่อวันที่ 1 เมษายน

ได้แพร่หลายออกไปต่างจังหวัดในปีต่อๆมา และในปี พ.ศ.2479 ก็ได้มีการ จัดงานรื่นเริงปีใหม่ทั่วทุกจังหวัด วันขึ้นปีใหม่วันที่ 1 เมษายน ในสมัยนั้นทางราชการเรียกว่า วันตรุษสงกรานต์

ต่อมาได้มีการพิจารณาเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่อีกครั้งหนึ่ง

โดยคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น ซึ่งมีหลวงวิจิตรวาทการ เป็นประธานกรรมการ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่ 1 มกราคม

โดยกำหนดให้วันที่ 1 มกราคม 2484 เป็น วันขึ้นปีใหม่เป็นต้นไป

เหตุผลที่ทางราชการได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่จากวันที่ 1 เมษายนมาเป็นวันที่ 1 มกราคม ก็คือ

1. ไม่ขัดกับพุทธศาสนาในด้านการนับวัน เดือน และการร่วมฉลองปีใหม่ด้วยการทำบุญ

2. เป็นการเลิกวิธีนำเอาลัทธิพราหมณ์มาคร่อมพระพุทธศาสนา

3. ทำให้เข้าสู่ระดับสากลที่ใช้อยู่ในประเทศทั่วโลก

4. เป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรม คตินิยม และจารีตประเพณีของชาติไทย

กิจกรรมที่ชาวไทยส่วนใหญ่มักจะยึดถือปฏิบัติในวันขึ้นปีใหม่ได้แก่

1. การทำบุญตักบาตร โดยอาจตักบาตรที่บ้าน หรือไปที่วัดหรือตามสถานที่ต่างๆที่ทางราชการเชิญชวนไปร่วมทำบุญ

2. การกราบขอพรจากผู้ใหญ่ และอวยพรเพื่อนฝูง การมอบของขวัญ การมอบช่อดอกไม้ หรือการส่งบัตรอวยพร

3. การจัดงานรื่นเริง การจัดเลี้ยงในหมู่เพื่อนฝูง ญาติพี่น้องหรือตามหน่วยงานต่างๆ

วันขึ้นปีใหม่นับเป็นโอกาสดีที่จะทำให้เราได้ทบทวนถึงการดำเนินชีวิตในอดีต เพื่อจะได้แก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในอดีตให้ดีขึ้น

วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี

จะมีการทำบุญตักบาตรและอุทิศส่วนกุศลผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ฟังเทศน์ ปล่อยปลา ปล่อยนก อวยพรซึ่งกันและกัน หรืออาจจะส่งการ์ดบัตรอวยพร ของขัวญไหว้ผู้ใหญ่เพื่อรับพร

และสรงน้ำพระพุทธรูป ประดับธงชาติ และจะเตรียมทำความสะอาดบ้าน และที่พักอาศัย

 (ความหมายของวันขึ้นปีใหม่ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน)

วันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 แรม 6ค่ำเดือนยี่ปีมะเมีย

 

 

 

 

 เดือน กุมภาพันธ์  2558

วันตรุษจีน   วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเมีย

เดือนมีนาคม 2558

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2558 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเมีย

เดือน เมษายน   2558

วันจักรี วันจันทร์ ที่ 6 เมษายน 2558      แรม 3 ค่ำเดือน 5 ปีมะแม

วันสงกรานต์ วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2558    แรม 10  ค่ำเดือน 5 ปีมะแม

 

          

เดือนพฤษภาคม   2558    

 

วันแรงงานแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558  ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 ปีมะแม

 

วันฉัตรมงคล วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2558  แรม 3 ค่ำ เดือน 6 ปีมะแม  

วันพืชมงคล  วันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2558 แรม 11 ค่ำ เดือน 6 ปีมะแม  

เดือนมิถุนายน 2558

วันวิสาขบูชา วันจันทร์ ที่  1 มิถุนายน 2558 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ปีมะแม

         

เดือนกรกฎาคม   2558

วันอาสาฬหบูชา วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฏาคม 2558 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 หลัง(88) ปีมะแม

วันเข้าพรรษา วันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2558 แรม 1 ค่ำ เดือน 8หลัง(88) ปีมะแม

เดือนสิงหาคม   2558 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

วันแม่แห่งชาติ  วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558  แรม 13 ค่ำ เดือน 8หลัง(88) ปีมะแม

เดือนกันยายน   2558

วันมหิดล วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558   ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10 ปีมะแม

 

 

 

เดือนตุลาคม   2558    

วันปิยมหาราช วันศุกร์ที่  23 ตุลาคม 2558  ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 11 ปีมะแม  

วันออกพรรษา วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ปีมะแม

 

 

เดือนพฤศจิกายน   2558

วันลอยกระทง วันพุธ ที่  25 พฤศจิกายน 2558 วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12

ปีมะแม

เดือนธันวาคม   2558

 

วันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 

 

วันพ่อแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 แรม 10  ค่ำ เดือน 12 ปีมะแม

 

 

วันรัฐธรรมนูญ วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2558 แรม 15ค่ำ เดือน 12 ปีมะแม

 

 

 

วันสิ้นปีวันพฤหัสบดีที่  31 ธันวาคม 2558 แรม 6 ค่ำ เดือนอ้าย (เดือน 1) ปีมะแม

 

                                             วันปีใหม่

วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2559 แรม 7 ค่ำ เดือนอ้าย (เดือน 1)ปีมะแม

            

 

 

 

 

 

 

 

          

 
วิถีชุมชน

ประเพณีสำคัญเมืองหนองคาย article
หัตถกรรมพื้นบ้าน ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ ตราบชั่วลูกหลาน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.